Důležité
Sponzoři

 

Světluška

Počítadlo návštěv

počítadlo

Líbí se Vám moje nové stránky
Je to super
Jde to
Nic moc
Nelíbí, staré byly lepší

Nácvik překážek

Slalom a jeho nácvik – Ulička

Slalom jsem Axe učila formou uličky a nemohu si tuto metodu vynachválit! Jelikož díky svému zrakovému handicapu psovi na parkuru moc pomoci nemohu, musí být hodně samostatný! Tímto způsobem nácviku se nám podařily vyřešit nejen samostatné náběhy z různých úhlů, ale zároveň tím psa při překonání této překážky zrychlujeme!

Pes při povelu do slalomu reaguje stejným způsobem, jako by měl běžet např. do tunelu! Při běžné, nejvíce používané, metodě nácviku, tzv. na ukazování, jsem tohoto efektu nikdy nedocílila!

Pokud se rozhodnete pro uličkový způsob nácviku slalomu, je třeba být trpělivý, protože se jedná o metodu zdlouhavější, i když  nemáte možnost trénovat pravidelně každý den nebo na cvičáku. Přesto se později výsledek dostaví.

Velice důležitý je ovšem způsob nácviku!

Začínat by se vždy mělo vhodnou šířkou uličky podle velikosti psa. Měla by se vždy přesně naměřit vzdálenost do strany tak, aby se pejsek zpočátku nedotýkal tyček a měl z každé strany od tyčky dostatečnou rezervu. Například velký pes by měl mít každou tyčku od středu vzdálenou přibližně 15 až 20 cm.

Velice důležité je také uvědomit si, že pes musí vždy do uličky nabíhat tak, aby první tyčku měl po své levé straně, ať běží na vaši pravou, či levou ruku. Začít byste měli vždy přímým neboli rovným náběhem. Ideální je tedy začít s dost roztaženou uličkou a navíc s nějakým pomocníkem!

 

Fáze 1. – první kroky do slalomu

Pomocník Vám přidrží psa za obojek na začátku uličky tak, aby pes měl hlavu v uličce a viděl vás na druhém konci uličky tak, aby mohl rovně běžet na vás.

Měli byste mít v ruce oblíbenou hračku psa a volat na něj s povelem, který opravdu chcete na slalom používat!

Pokud pes uličku proběhne, měl by od vás hračku dostat. Nejlepší je se s ním o tuto hračku tahat.

Pokud pes probíhá uličkou na přivolání bez potíží, měli byste být ve větší a větší vzdálenosti od konce s hračkou, kterou psovi hodíte ve směru, v jakém ze slalomu vyběhne, aby pes běžel ještě kus za slalom. Naučí se nebrzdit na konci uličky.

Poté, co pes překážku pochopí, stůjte vždy mírně bokem, případně později i pomocník, protože pokud jste proti psovi čelem, nikdy nevyvine takovou rychlost!

Pes by se měl postupně posazovat dál a dál před uličku, aby se učil hledat si jí sám! Pokud pes zvládá přivolání do uličky i z větší vzdálenosti v rychlosti, postavte před uličku skokovou překážku. Zkuste psa přivolat zpoza uličky přes skokovku.

Pokud pes i toto zvládá, můžete přistoupit k nácviku vysílání do slalomu.

 

 

 

 

Fáze 2. - vysílání do uličky

 

Při nácviku tohoto způsobu je třeba, aby pomocník tentokrát čekal za uličkou s hračkou, kterou má pes rád.

Nejprve by se pomocník měl se psem potahat o hračku, klidně za uličkou, a pak si psa odveďte za obojek a pořád mu při tom opakujte povel, který má pro hračku určen, např. aport, míček atd.

Pomocník by měl na psa začít volat s vámi určeným povelem na slalom až ve chvíli, kdy ho držíte za obojek a řeknete mu, aby psa přivolal.

Jakmile pes uličku proběhne, zkuste to i se skokovou překážkou!

Je ovšem nezbytné, abyste poté, co se pes zakousne do hračky pomocníka, ke psu doběhli a převzali si ho i v momentě, kdy se o hračku tahá!

Pes by se k vám neměl nikdy vracet zpět! Tím byste si snahu o vyslání psa pouze zkazili.

Pokud pes uličku mine, neměl by následovat trest ani křičení, ale zkrátka nesmí pouze hračku dostat!

 

Důležité upozornění!

Vždy, než půjdete o krok dál, ať už přidáním skokovky nebo změnou jejího úhlu, pes musí umět překonat uličku několikrát bezchybně za sebou!

Tím, že budete spěchat a budete chtít, aby pes uměl všechny způsoby okamžitě, ničeho nedocílíte! Nejedná se o žádný krátkodobý proces a je třeba mít trpělivost, jak bylo řečeno v úvodu.

Je pravidlem, že pokud má pes v kterékoliv z fází nácviku uličky problém, je třeba se vrátit o krok zpět.

Např. pes už zvládá určitou šířku uličky a všechny způsoby vedení a náběhů, uličku zúžíte a pes má najednou problém třeba naběhnout správně, znatelně zpomalí nebo míjí uličku, je třeba opět šířku zvětšit, vrátit na předchozí, a zopakovat předcházející nácvik.

Při této metodě, tedy nácvik slalomu uličkou, je třeba cvičit s pejskem vždy jen pár minut! Je totiž důležité, aby pes probíhal uličku v rychlosti a ve cvalu. Tím, že pes proběhne klusem a správně, nic nezískáte!

 

Fáze 3. - vedení přes překážku

 

Postavte si před slalom překážku rovnoběžně se slalomem tak, aby psovi nebránila v běhu na slalom (bude přibližně metr mimo slalom). Přes tuto překážku pes nebude skákat. Dejte si ještě jednu překážku rovně před slalom (tentokrát pro psa a bude kolmo na slalom).

Posaďte psa na start před jeho skokovku, dojděte si na začátek bočnice překážky, přes kterou psa do uličky povedete, tzn. půjdete venkem a přes skokovku jen natáhněte ruku. Startujete současně, jakmile po povelu ke startu pes vyběhne. Ve chvíli, kdy povedete psa přes překážku, byste měli být na stejné úrovni. V uličce vás pes samozřejmě předběhne.

Pokud toto vedení pes zvládá, několikrát opakujte.

Postavte si rovnoběžnou překážku na druhou stranu, zrcadlově, a zopakujte vedení přes překážku na druhou ruku.

 

Fáze 4. - vedení vedle psa

 Video naleznete na této adrese:

Pes nyní umí přímý náběh na přivolání, vyslání, vedením přes překážku i s jednou překážkou před slalomem. V této fázi byste měli začít běhat zároveň se psem po jeho levé i pravé straně.

Nesmíte ale tuto fázi uspěchat!

Vždy se učí na počátku tohoto nácviku nejprve přivolání a pak vyslání z prostého důvodu. Potřebujete, aby byl pes samostatný, soustředil se na uličku a nikoli na vás.

Proto se učí vedení kdy, běžíte vedle psa, až jako poslední!

 

Fáze 5. - náběhy z různých úhlů překážek

Jestliže váš pes zvládá všechny čtyři předchozí způsoby vedení do uličky, je čas začít s náběhy z různých úhlů.

Opět musíme zahájit trénink nejjednodušším náběhem, tzn. překážku si postavíme před uličku i za ni, asi do vzdálenosti pěti metrů, a psa nejprve přivoláváme a vysíláme.

Při vysílání, pokud již pes tento způsob zvládá, dáme na zem za skokovou překážkou za uličkou hračku, aby si ji pes mohl vzít i bez pomocníka. Poté zopakujeme i vedení na přivolání.

Pokud pes vše zvládá, přistoupíme k samotnému nácviku náběhů z různých úhlů.

Překážku před uličkou stavíme do různých úhlů, od nejjednoduššího náběhu k těžším až po úhel o devadesáti stupních! Později můžeme dát před skokovku v úhlu ještě jednu nebo dvě, aby pes uměl nabíhat i ve velké rychlosti.

Různě měníme úhly náběhů a střídáme lehčí s těžšími.

Ve chvíli, kdy pes již nechybuje a zvládá všechny úhly, můžeme začít zužovat uličku. Ale pomalu po pár centimetrech! Vždy musí pes opět zvládnout všechny úhly a pak teprve můžeme začít uličku opět zužovat!

Nikdy necvičíme dlouho. Vždy přestaneme v okamžiku, kdy má ještě pes rychlost a je veselý.

Ideální jsou  pětiminutové bloky třikrát až pětkrát  denně.

Ve chvíli, kdy budete mít možnost trénovat skutečně pravidelně, tzn. několikrát denně, může se pes naučit slalom se všemi náběhy ze všech úhlů za pár měsíců.

 

Nejčastější chyby při nácviku uličky:

1. Špatně vyměřená ulička, pes nemá tyčky v rovině a zákrytu!

2. Se psem se cvičí dlouho!

3. Pes uličku překonává v kroku, či klusu!

4. Pes není odměňován potaháním o hračku!

5. Ulička se rychle zužuje!

6. Ulička se cvičí pouze samostatně bez překážky!

7. Cvičí se rovnou těžké úhly!